Huis Huren Voor Feest  thumbnail

Huis Huren Voor Feest

Published May 07, 24
7 min read

Table of Contents


VOORBEREIDEN BRON Lees Tekstbron 1.21 Een klacht aannemen. Maak daarna opdracht 23 en 24. 23. Het is belangrijk om klachten netjes aan te nemen. a. Wat is een klacht?110Een evenement organiserenDeel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenement b. jungle feest. Noteer twee redenen waarom bedrijven zorgvuldig met klachten omgaan. 1. Wat is een klacht waar je als evenementenorganisator serieus mee moet omgaan?t hir g y p' u d Ef it ec Ao c24. a. Je gebruikt de LSD-techniek. Afzetpaal. Waar staan de letters LSD voor? Kruis de juiste woorden aan - jungle feest. lezenluisterenleverensamenvattenstressensprekendreigendoorpratendoorvragenEen evenement organiseren111Deel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenement b

Klacht: Er zijn veel te weinig toiletten bij dit evenement, ik vind dit echt schandalig!c. Wat zeg je tegen een bezoeker als de klacht terecht is?d. Wat moet je altijd doen met een klacht, ook als je de klacht zelf op kunt lossen? de klacht doorgeven aan je leidinggevende de klacht doorgeven aan de Ombudsman de klacht in de prullenbak gooien de klacht negeren' u d EUITVOEREN Je gaat klachten tijdens duurzaamheidmarkt Langleven aannemen.f it ec A25.

Jullie gaan oefenen met het aannemen van klachten tijdens duurzaamheidmarkt Langleven. BRON Gebruik bij deze opdracht Observatieformulier Klachten aannemen (jungle feest). Je kunt hierbij ook de volgende stappenplannen gebruiken: Stappenplan 6 Een rollenspel doen Stappenplan 398 Een klacht aannemen.t hir g y pLeerling 1 is de medewerker van duurzaamheidmarkt Langleven. Leerling 2 is bezoeker en hij vult het observatieformulier in nadat het gesprek over de klacht afgerond is

Gif Feest

Er zijn vier klachten. Wissel na twee klachten van rol. Situaties Klacht 1 Bezoeker, meneer De Boer heeft heel lang moeten zoeken naar een parkeerplek voor zijn auto. ‘Er zijn veel te weinig parkeerplekken hier, het is gewoon schandalig! Wij wilden hier om 10 uur al zijn, maar doordat wij zo lang moest zoeken naar een parkeerplek, is het nu al 11 uur!’o cKlacht 2 Bezoeker, mevrouw Rashida kan niet meer bij de workshop Zelf biologisch brood bakken.

‘Er kunnen maar tien mensen bij elke workshop, dat is veel te weinig. Nu kan ik niet de workshop doen die ik het liefste wil (jungle feest). Ik vind dat heel vervelend!’ Klacht 3 Bezoeker, Jeffrey zit in een rolstoel. Hij kan zich niet goed bewegen door de paden van de markthal omdat de gangpaden te smal zijn

De toiletten waren erg vies en er was geen toiletpapier. ‘De toiletten zijn erg vies en er is ook geen toiletpapier. Ik vind dat heel vervelend!’ a - afzetpaaltjes met lint. Klaar? Bespreek het observatieformulier. b. Wissel van rol. Zorg ervoor dat jullie alle vier de klachten een keer als medewerker van duurzaamheidmarkt Langleven geoefend hebben

Je hebt een klacht aangenomen. a. Hoe ging het aannemen van de klacht?f it eGoed / niet zo goed, want b. jungle feest. Vond je de klacht terecht? Ja / nee c. Vond je het moeilijk om de klacht aan te nemen? Ja / nee, want' u d Ed. Kon je een oplossing vinden voor de klacht? Ja / nee, wantc A27Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.t hTaak 7 Duurzaamheidmarkt Langleven: workshop ontwikkelen De workshop waarbij je helpt begint straks. Samen met je baas heb je deze workshop ontwikkeld. De workshop bestaat uit een PowerPoint presentatie van maximaal 5 minuten. Daarna gaan jullie aan de slag met de deelnemers.ir g y pVOORBEREIDEN BRON Lees ‘Een workshop ontwikkelen’ uit Tekstbron 1.22 Een workshop begeleiden.

Feest

  1. Je wilt een workshop ontwikkelen. Wat is waar en wat is niet waar?o c1. Het doel van een workshop moet duidelijk zijn.waar / niet waar2. Een workshop moet minimaal een dag duren.waar / niet waar3. Tijdens een workshop is alleen de leider aan het woord.waar / niet waar4. Tijdens een goede workshop komen de deelnemers in beweging.waar / niet waar29.

. Maak tweetallen (Afzetpaal). b - jungle feest. Kies een van de workshops van duurzaamheidmarkt Langleven uit. BRON Tip! Kijk hiervoor in het Excelblad Inschrijvingen workshops . c. Zoek op internet informatie over het onderwerp. BRON Tip! Je kunt bijvoorbeeld kijken naar Website Workshop. d. Zoek ook op welke spullen je hierbij nodig hebt

Zoek geschikte plaatjes. Een evenement organiseren113Deel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenement UITVOEREN 30 (jungle feest). Jullie gaan de workshop ontwikkelen. Maak op de computer een presentatie over de informatie die jullie gevonden hebben. Dit mag in Prezi, PowerPoint of een ander programma. BRON Gebruik hierbij het Formulier Inhoudelijke tips voor de presentaties

De presentatie mag niet langer duren dan vijf minuten. 31. a. Noteer wat jullie, behalve de presentatie geven, nog meer gaan doen tijdens de workshop (jungle feest).b. Hoe lang duurt de workshop in totaal?' u d Ec. Welke voorbereidingen moeten jullie van tevoren treffen?f it ec A32. Jullie gaan vast de spullen verzamelen die nodig zijn voor de workshop

a. Wat hebben jullie nodig om de deelnemers tijdens de workshop aan de slag te laten gaan?t hir g y pb. Verzamel deze spullen. TERUGKIJKEN 33. Jullie hebben een workshop ontwikkeld. a. Hoe ging het maken van de workshop? Goed / niet zo goed, wanto cb. Vond je het moeilijk om informatie over het onderwerp te vinden? Ja / nee c.

Hoeve Feest

Ben je de tevreden over de presentatie? Ja / nee, wante. Hoe ging de samenwerking met je medeleerling? Goed / niet zo goed, want 34. Heb je alle opdrachten van Taak 7 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3 (jungle feest).114Een evenement organiserenDeel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenementTaak 8 Duurzaamheidmarkt Langleven: evaluatieformulier opstellen Als straks de workshop is afgelopen, ga je de workshop evalueren met de deelnemers

andere hulpdiensten?ir g y pHeeft u uw doel met uw bedrijfsevenement behaald? Wat vond u van de het niveau van de workshop die u volgde? Wat vond u van het aantal deelnemers tijdens de activiteit die u begeleidde?o cBRON Bekijk het Formulier Evaluatieformulier Workshop (jungle feest). 36. Werk in hetzelfde tweetal als waar je de workshop in het voorbereid

a. Bedenk vragen die jullie de deelnemers na afloop van de workshop willen stellen. b. Vul de vragen in het formulier in. UITVOEREN 37. Je gaat je eigen digitale evaluatieformulier maken. BRON Gebruik hierbij Stappenplan Werken met SurveyMonkey. a. Meld je gratis aan bij surveymonkey.com. b. Maak een evaluatieformulier voor je workshop.

Zet er de vragen in die je in de vorige opdracht bedacht hebt. d. Kies antwoordopties. e. Sla het evaluatieformulier op. TERUGKIJKEN 38. Jullie hebben een evaluatieformulier gemaakt. a. Ben je de tevreden over het evaluatieformulier? Ja / nee, wantf it eb. jungle feest. Vond je het moeilijk om vragen te bedenken? Ja / nee, want cWat kun je de volgende keer nog beter doen? Goed / niet zo goed, want' u d Ec A39. Heb je alle opdrachten van Taak 8 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.Taak 9 Duurzaamheidmarkt Langleven: workshop gevent hJullie gaan de workshop straks geven.ir g y pBRON Lees ‘Een ruimte gebruiksklaar maken’ uit Tekstbron 1.18 Een evenement opbouwen.

Dj Feest

De ruimte waar je de workshop geeft, moet gebruiksklaar zijn. a. Wat beteken gebruiksklaar?o cb. Waarom moet je ICT-middelen altijd goed controleren? BRON Lees ‘Een workshop geven’ uit Tekstbron 1.22 Een workshop begeleiden - jungle feest. Maak daarna opdracht 41.41. Er zijn verschillende aandachtpunten voor het geven van een workshop. Omcirkel het goede antwoord

Ik richt van tevoren / tijdens de workshop de workshopruimte in. 2. Ik laat het theoriegedeelte zo kort / lang mogelijk duren. 3. Ik doe alles voor / laat deelnemers zelf werken. 4. Ik ruim alles tijdens de workshop / na afloop op. 116Een evenement organiserenDeel D Het uitvoeren en afsluiten van een evenement UITVOEREN 42.. Overleg met je docent of je de workshop mag geven. jungle feest. jungle feest. Zo ja, waar en wanneer je de workshop dan mag geven. Overleg ook hoe vaak je de workshop geeft en voor hoeveel mensen (jungle feest) (jungle feest). Met de docent is afgesproken dat we wel / niet de workshop mogen geven (jungle feest) (jungle feest) (jungle feest). Dat doen we in groepjes / klassikaal / anders, namelijk Wij doen dit op datum: omf it euur in ruimteWe geven de workshop een keer / meerdere keren

Latest Posts

Feest Jurken

Published May 19, 24
5 min read

Huis Huren Voor Feest

Published May 07, 24
7 min read

Weddingplanner Sicilie

Published May 22, 23
5 min read